Hem

Skånska Agronomklubben

En kamratförening för skånska agronomer som arrangerar aktivteter i aktuella frågor inom jordbruket, trädgårdsnäringen och angränsande områden.

Aktuella aktiviteter med Skånska Agronomklubben:

Foto: Lantmännen

Studiebesök på Hvilan Utbildning den 8 april

Skånska Agronomklubbens medlemmar hälsas välkomna på studiebesök på Hvilan Utbildning i Åkarp. Skolan är branschägd med fokus på trädgårdsnäringen.
Skolan expanderar och driver även utbildning i Stockholm samt, med start i höst, likaså i Lund. Till nyheterna hör också en gymnasieutbildning som kombinerar odling och gastronomi.


Hvilans VD Elisabeth Broberg Lewén tar emot oss och berättar om satsningen på kompetensförsörjning för den gröna näringen i form av gymnasieutbildningar samt yrkesvux- och yrkeshögskoleutbildningar. Under studiebesöket bjuder Hvilan på lättare kvällsmat.  


NÄR? Den 8 april med start kl. 17.45 (slut ca 19.00)


VAR? Hvilan Utbildning utanför Åkarp, Kabbarpsvägen 126. Samling vid flaggstången på innergården


ANMÄLAN? Senast den 29 mars, gärna via epost till kontakt@skanskaagronomklubben.se eller ring Björn Windfäll 0709-53 72 16. Ange eventuella önskemål om specialkost i samband med anmälan.


Studiebesöket är ett samarrangemang med Sveriges Hortonomförbund.


Välkommen!

Styrelsen

Årsmöte 9 mars  

 

Så har ännu ett årsmöte gått av stapeln. Ca 40 pigga skånska agronomer (och hortonomer) samlades i Höör på lördagskvällen. Årsmötet klarades snabbt och effektivt av. En intressant fråga dök upp under övriga ärenden då Anneli Kihlstrand påpekade att SLU kanske tänker avskaffa antagningen till agronomutbildningen. Det vill säga man ska inte längre kunna kalla sig agronom efter studierna. Ordförande och vice ordförande fick i uppdrag av årsmötet att bevaka denna fråga.


Vi fick sedan höra ett intressant föredrag av meteorolog Erling Brännström, SMHI Malmö, som försökte förklara varför sommaren 2018 varit så märklig. Han gjorde verkligen sitt bästa, men känslan var ändå, trots allt, att det är väldigt mycket vi inte riktigt förstår när det gäller väder och klimat.


Kvällen fortsatte sedan i en mycket god stämning. God mat, spontana tal och vacker sång förgyllde, som vanligt, aftonen.

Årsavgift 2019


Medlemsavgiften för 2019 är 100 kr och du kan betala via plusgiro eller Swish: Plusgiro:  43 87 24-7

Swish:  1230 412 890

Glöm inte att ditt namn måste framgå av inbetalningen (om någon annan betalar in åt dig), samt vilket/vilka år avgiften avser.

Har du ny adress?


Hör av dig till oss, så att vi kan uppdatera medlemsregistret.


Vi gör medlemsutskick både via e-post och vanliga brev, så hör av dig om du har en ny postadress eller e-postadress. Skicka gärna  dina nya uppgifter till:  kontakt@skanskaagronomklubben.se

Copyright © All Rights Reserved