Hem

Skånska Agronomklubben

En kamratförening för skånska agronomer som arrangerar aktivteter i aktuella frågor inom jordbruket, trädgårdsnäringen och angränsande områden.

Aktuella aktiviteter med Skånska Agronomklubben:

Foto: Lantmännen

Rapport från studiebesök på Hvilan Utbildning

Världens första samarrangemang mellan Skånska Agronomklubben och Hortonomförbundet var ett besök på Hvilan Utbildning i Kabbarp (Hvilan). Ca 35 agronomer och 10 hortonomer hade valt att tillbringa en del av måndagskvällen med att lyssna på VD Elisabeth Broberg Lewén och hennes personal, samt givetvis att umgås med likasinnade.


Skolan har funnits i mer än 150 år och ägs numera av GRO. Man har haft en väldig tillväxt de senaste fem åren genom att starta fler utbildningar. Gymnasieskolor finns idag i Uppsala, Stockholm, Kabbarp, Lund (snart). De är ca 500 studenter och 100 lärare och har ökat omsättningen från 25 milj till 100 milj de senaste 5 åren. På internatet finns 70 rum.


Man slog ett slag för sitt samarbete med Tarek Taylor för att ”utveckla” örter, grödor etc till matkreatörerna som verkligen syns i mediaflödet idag. Tyvärr är det svårare att locka ungdomar till de ”gröna näringarna” och det var mer en en panna som lades i djupa veck när Elisabeth berättade att man i Stockholm inte kunde starta en naturbruksprogrammet eftersom det är alldeles för få intresserade 15-åringar. 


Vid pennan/tangentbordet
Bengt Landquist


Årsmöte 9 mars  

 

Så har ännu ett årsmöte gått av stapeln. Ca 40 pigga skånska agronomer (och hortonomer) samlades i Höör på lördagskvällen. Årsmötet klarades snabbt och effektivt av. En intressant fråga dök upp under övriga ärenden då Anneli Kihlstrand påpekade att SLU kanske tänker avskaffa antagningen till agronomutbildningen. Det vill säga man ska inte längre kunna kalla sig agronom efter studierna. Ordförande och vice ordförande fick i uppdrag av årsmötet att bevaka denna fråga.


Vi fick sedan höra ett intressant föredrag av meteorolog Erling Brännström, SMHI Malmö, som försökte förklara varför sommaren 2018 varit så märklig. Han gjorde verkligen sitt bästa, men känslan var ändå, trots allt, att det är väldigt mycket vi inte riktigt förstår när det gäller väder och klimat.


Kvällen fortsatte sedan i en mycket god stämning. God mat, spontana tal och vacker sång förgyllde, som vanligt, aftonen.

Årsavgift 2019


Medlemsavgiften för 2019 är 100 kr och du kan betala via plusgiro eller Swish: Plusgiro:  43 87 24-7

Swish:  1230 412 890

Glöm inte att ditt namn måste framgå av inbetalningen (om någon annan betalar in åt dig), samt vilket/vilka år avgiften avser.

Har du ny adress?


Hör av dig till oss, så att vi kan uppdatera medlemsregistret.


Vi gör medlemsutskick både via e-post och vanliga brev, så hör av dig om du har en ny postadress eller e-postadress. Skicka gärna  dina nya uppgifter till:  kontakt@skanskaagronomklubben.se

Copyright © All Rights Reserved