Örtofta
Foto: Sydgrönt

Studiebesök på Nordic Sugars sockerbruk i Örtofta

Rapport från 26 oktober 2017

 

 

                Ett femtiotal intresserade skånska agronomer (och hortonomer) samlades på norra Europas största sockerbruk i Örtofta en regnig torsdagskväll. Besöket startade redan kl. 17 varför en baguette inmundigades innan besöket startade. Det är alltid bra att åka få något i magen innan ett studiebesök. Prick 17.30 startade Oskar Rudenius sin presentation om Örtofta och Nordzucker. Lite fakta: Finns 14 000 odlare i Nordzucker (Sverige ca 1 485 st.), 13 fabriker (Sverige 2 st.), >250 olika produkter, 2 milj. ton socker per år (Sverige 350 000 ton), 3 200 medarbetare, Örtofta näst största bruk, 18 500 ton socker/dygn, 140 anställda plus 70 under kampanj. Sockerhalt 17,5 % år 2016, hittills år 2017 16,5 %. Totalt 500 fordon/dag in, lagringskapacitet 180 000 ton (nya silon 80 000 ton).


Efter Oskars presentation delades gruppen upp och en grupp gick runt i fabriken medan övriga satt kvar och lyssnade på Anders Rydén och Frida Thorstensson som ytterligare förbättrade våra kunskaper om betor, betodling och framtidens betodling. Kändes som alla gick hemåt vid åtta-tiden stärkt i uppfattningen att ”detta med betor, det är nog bra det”. 


Vid pennan

Bengt Landquist