Bli medlem

BLI MEDLEM


Skånska Agronomklubben har många hundra medlemmar, men det finns alltid plats för fler! Förslag på nya medlemmar kan lämnas till styrelsen och officiellt inval sker vid klubbens årsmöte.

Vem kan bli medlem?
För medlemskap krävs en agronom- eller hortonomexamen från SLU (eller motsvarande utländsk examen) eller  "envar med akademisk examen och med verksamhet inom jordbruket och detta angränsande område"
(§2 i klubbens stadgar).


Medlemsuppgifter som behövs

  • Namn, adress och gärna även e-postadress
  • Uppgift om examensår och studieinriktning