GDPR

GDPR


Hört talas om GDPR? Tänkte väl det! Skånska Agronomklubben samlar in uppgifter för att administrera ditt medlemskap (för- och efternamn) och göra medlemsutskick per post och e-post (postadress och e-postadress).


Våra medlemsutskick görs i första hand via e-post (tjänsteleverantör one.com). För brevutskick anlitar vi PostNord för att skriva ut, kuvertera och distribuera breven.


Personuppgifterna behålls och uppdateras så länge du kvarstår som medlem. Om du avslutar ditt medlemskap raderas dina personuppgifter senast i samband med efterföljande årsmöte (då verksamhetsåret avslutats och redovisats).


I samband med medlemsaktivitet som kräver anmälan och/eller betalning, registreras detta i en tillfällig lista som raderas efter att aktiviteten är avslutad. När vi rapporterar om medlemsaktiviteter på vår hemsida, och önskar omnämna någon i ord eller bild, inhämtar vi alltid först ett skriftligt samtycke från berörda personer.


Personuppgiftsansvarig
Klubbens styrelse är personuppgiftsansvarig och som medlem kan du alltid kontakta oss via kontakt@skanskaagronomklubben.se för att:
- få ett registerutdrag med bl.a. information om de personuppgifter vi har om dig
- få felaktiga personuppgifter rättade
- få dina personuppgifter raderade om uppgifterna inte längre är nödvändiga


På Integritetsskyddsmyndighetens webbplats kan du läsa mer om GDPR och det är också till Integritetsskyddsmyndigheten som du har rätt att vända dig med eventuella klagomål rörande vår hantering av dina personuppgifter.