Kontakt

KONTAKT


Klubbens styrelse når du enklast via e-post: kontakt@skanskaagronomklubben.se 


Du är också välkommen att ta direktkontakt med någon i Skånska Agronomklubbens styrelse:


Ordförande

Bengt Landquist, bengt.landquist@gmail.com


Vice ordförande

Anneli Kihlstrand, anneli.kihlstrand@telia.com


Kassaförvaltare

Anne Jönsson Andersson, hortegarden@gmail.com


Sekreterare

Björn Windfäll, bjorn@windfall.nu


Klubbmästare

Ida Agerbjer, ida.agerbjer@gmail.com


Ledamöter

Johan Eriksson

+

Karin Levall


Suppleant

Elin Laxmar