Österlen
Jan Ehrensvärd berättar om Tosterups äppelodling

Familjedag på Österlen

lördagen den 13 maj 2017

En vacker försommardag samlades knappt 30 vuxna och 10 barn på Tosterups Gård för att först se Tosterup, sedan äta lunch och se vad

 

 

        Bollerups Lantbruksskola och Hästgymnasium har att erbjuda. Jan Ehrensvärd hälsade välkommen och drog sedan igång en historielektion som heter duga. Vi gick tillbaka ända till 1000-talet och sedan fick vi veta alla intressanta skeenden fram till Catherine och Jan Ehrensvärd som är 7:e generationens ägare. Jan påpekade (inte utan stolthet) att de var den familj som längst haft Tosterup. Vi hänvisar för historiebeskrivningen till deras hemsida. Idag är det växtodling, äpplen, fastigheter, skog och energi (solceller) som är verksamheten. De driver 620 ha (plöjningsfritt) och 125 ha skog plus givetvis äppelodlingen som det kändes var Jans skötebarn. Han hann dock nämna att de även odlar maltkorn till Carlsberg (malten till Eriksbergs ölen kommer från Tosterup) och påpekade flera gånger att man idag måste vara affärsmässig när man säljer sina grödor. De har 2 anställda till växtodlingen.


Äppelodlingen kom igång år 2012 då 48 000 träd planterades. Orsaken var framförallt den nya lagringsmetoden som möjliggör svenska äpplen året runt samt att man ville ha en ”levande gård” med någon aktivitet året runt. Idag odlas fem olika sorter, Ingrid Marie, Saga (gott enligt Jan), Santana, Frida, Elise. De mognar vid olika tidpunkter därav så många sorter. Bästa sorterna avkastar ca 50 ton/ha. Skörden var år 2015 - 130 ton och år 2016 - 491 ton. Man har även startat med Cidertillverkning som klubbens medlemmar gladeligen köpte med sig hem när besöket avslutades på gårdsbutiken.


En kort färd till Bollerup där det fanns en perfekt grillplats för oss. Solen sken och diskussionerna var livliga. När vi var mätta berättade Simon Blixt (vd för Bollerup stiftelsen) om verksamheten varpå en rundvandring följde. Lite fakta: 7 000 slaktsvin säljs per år, 80 anställda, 230 elever, 665 ha odlas, 90 egna hästar och 40 som eleverna tar med sig. Den senaste investeringen var ett nytt kostall med plats för 120 mjölkkor, 2,6 mjölkningar/dygn (robot) och snittavkastning 12 600 kg/år. Kuriosa är att det finns 35 traktorer och tre tröskor. Klon på besöket var att testa deras traktor/trösk-simulatorer (kostar 450 kkr om man vill köpa hem) något som både barn och vuxna uppskattade. Såg dock ut som det manliga könet var lite överrepresenterat på förarplatserna!


Vid  pennan: Bengt Landquist