Jordberga

JORDBERGA


Familjeutflykt maj 2015


Solen sken när ett trettiotal agronomer samlades på Jordberga söndagen den 24 maj. Dagens program var både fullspäckat och varierat. Först besöktes OP Maskiner där vi fick en introduktion till företaget som har ett 50-tal anställda och som saluför och servar John Deer-maskiner.


Efter det berättade Torgil Johansson engagerat om Jordberga Biogas. Anläggningen har kostat drygt 200 miljoner att uppföra och är Sveriges största. Den är dimensionerad för att producera 110 GWh biogas per år och baseras på råvaror som odlas inom en radie upp till 25 km. I runda tal förädlas 1 000 ha helsädesensilage, 500 ha ensilerad majs och 300 ha betor samt 20 000 ton övrig biomassa.


Därefter introducerade Carl-Adam von Arnold gruppen till Tullstorpsåprojektet, som går ut på att återskapa våtmarker längs Tullstorpsån. Miljöprojektet bygger på frivillighet och har prisats och uppmärksammats såväl regionalt som nationellt och globalt.


Efter en härlig picknicklunch i den vackra parken på Jordberga Gård fortsatte Carl-Adam berätta om gårdens utveckling. Den huvudsakliga växtföljden är ganska typisk för en växtodlingsgård på Söderslätt med höstvete, sockerbetor, korn och raps. Totalt brukas 1 200 ha, varav ⅓ är arrenderad mark. Gården erbjuder också lagerhotell för spannmål och har en halmpanna som producerar värme för gårdens alla byggnader och verksamheter. Det senaste tillskottet bland gårdens aktiviteter är satsningen på “event” och ett nyöppnat konferenshotell.


Vid pennan / Björn Windfäll

Foto: Swedish Biogas