Lantmannen
: Ingelsta Kalkonbild

Studiebesök på Lantmännen Lantbruk

Rapport från 26 februari 2019

Vi var drygt tjugo personer som en vanlig tisdagskväll i februari besökte Rosengård och Lantmännen Lantbruks huvudkontor.

 Efter sedvanlig förtäring inledde värdarna med att berätta om utsäde, och de problem det märkliga skördeåret 2018 inneburit. Kloka personer såg vart det barkade under Fältdagarna i Borgeby och lyckades övertyga EU att Sverige måste få dispens för 8 000 ha för C2 utsäde. Vidare kunde de berätta att 45% av utsädet såldes i okt/18 mot normalt 15% och att de största problemen är för havre och åkerbönor.


Vi fick också veta mer om Lantmännens fröaffär. Även fröförsäljningen var onormal 2018 då man sålde 4 ggr så mycket fröblandningar jun-sep mot normalt. Sverige är ett bra land för fröodling och Lantmännen ökar sin export. Idag finns det 16 000 ha fröodlingar och det ekologiska ökar (Sverige är t.o.m. världens största ekologiska fröproducent) även om det är en bit kvar till Danmark som odlar 90 000 ha.


Siste föredragshållare kunde berätta att mottagningen av skörd 2018 var ca 50% mot 5-års snittet. Bra skördar i Central och Sydeuropa men kassa runt Östersjön, och allra sämst i Sverige. Kvalitetsmässigt klarade sig höstvetet bäst och största problem är för havre. Normalt exporterar Sverige ca 1,7 milj ton, men nu måste vi importera 0,9 milj ton, senast Sverige importerade var år 1992. Han avslutade också med att berätta om Finansiell spannmålshandel och det kan bara konstateras att det ämnet nog behöver en helt egen kväll.


Vid pennan/tangentbordet Bengt Landquist