Nordgen
Sötpotatisplanta

Studiebesök på Nordiskt           

                         genresurscenter

19 maj 2022

Drygt 20 förväntansfulla skånska agronomer stod framför ett helt nybyggt hus en kväll i maj, bild 1, där Jonatan Jacobsson och Pernilla Andersson 

hälsade välkommen. Jonatan berättade sedan att på Nordiskt genresurscenter jobbar ca 30 pers, varav 20 på Alnarp, ca 6 på Ås (Norge) och 1-2 i Danmark. Verksamhetens huvudman är Nordiska Ministerrådet och det är ett kunskapscenter och en genbank för nordiska sorter. På Ås finns husdjur och skog. Känt är verksamheten på Svalbard där det är 1,1 miljoner fröprover från 89 genbanker. Pernilla berättade om Alnarps samlingar som är ca 33 668 accecioner, 438 arter, 1/3 är kornmutanter. Ca 1 000 frön, 50 g, i varje påse, 4-5 000 fröprover skickas/år. Finns en 8-års regel vilket innebär att man max får vara anställd i 8 år. Spännande var att titta i arkivlådorna och se alla burkar med fröer och att gå runt i ”odlingarna”. /Bengt Landquist