Skånsk Agrarhistoria
foto: Kulturen

Världens första digitala föredrag med Skånska Agronomklubben hölls i mitten av april 2021. Gustav Olsson berättade lite om sig själv, mer om Kulturen i Lund och mest om Skånsk Agrarhistoria.

Ca 55 åhörare satt trollbundna hemma vid sina digitala apparater och lärde sig bl. a. följande. Gustav är bördig från Sörmland (bilden nedan är från hans hembygd), har flera examen och är chef för Kulturen sedan mars 2017. Kulturen ägs av en förening och är ett museum som utgår från hur allmogen (”vanligt folk”) hade det förr. Bildades år 1892, ett år efter Skansen. Ca 40 procent är utländska besökare och man äger också Kulturens Östarp, sedan 1924. Gustav delade in Skånes agrarhistoria i fyra delar:
År
- 1000-1300 Expansion
- 1300-1800 Lite mer stabilt
- 1800-1900 Omdaning, 1870-1914 tre-dubblades folkmängd och inkomstnivåer, avkastningen från jordbruket ökade kraftigt.
- 1900-2100 Lite mer stabilt

Finns tre olika begrepp som vi måste kunna, Åker (där man odlade), Äng (där man tog hö) och Fälad (sämre marker, bete och impediment etc.). Finns tresädes- och ensädes bruk. Tresädes är där en 1/3 är i träda varje år. Ensädes odlades varje år tills marken var utmattad/uttömd. Tresäde var dominerande i Skåne ända fram till mitten på 1800-talet, imponerande. Vi fick också bl. a. lära oss att Sverige var mycket duktigare än danskarna på att ta ut skatt, att Lunds stift och Uppsala Universitet är Sveriges största jordägare, att Sörmland och Skåne egentligen är ganska lika, finns fortfarande stora gods kvar, i övriga Europa har det ofta styckats upp (krig). Kändes som om vi fått så mycket information att smälta att vid 20.30-tiden var det dags att begrunda allt som sagts varför ordförande tackade för visat intresse och önskade en god kväll.


Vid pennan/tangentbordet Bengt Landquist

Skånsk agrarhistoria - Kulturen i Lund

14 april 2021