Trelleborg
Foto: Sydgrönt

Studiebesök på Sveriges största tomatodling, Alfred Pedersen & Son AB

Rapport från 16 februari 2017

 

 

                Ett trettiotal pigga skånska agronomer (och hortonomer) samlades på Sveriges största tomatodling, 12 ha, en torsdagskväll den 16 februari. Besöket startade redan kl. 17 varför en baguette inmundigades innan besöket startade. Det är aldrig bra att åka på studiebesök hungrig. Prick kl. 17,30 startade Peter Sijan, vår eminente guide, att tala och svara på frågor om företaget och sitt arbete som odlingsansvarig.


Sedan håll han på i ca en och halv timme och jag tror att flera med mig blev imponerade över all kunskap han förmedlade. Vi lärde oss bl. a att plantorna sätts i stenull i slutet av januari och sedan tas ut igen i november. Plantorna kommer från Finland och Danmark. Stenull är bra för det är rent och man kan styra vattentillgången bättre i stenull än i jord. Plantan måste ha vatten i princip hela tiden och blir det något fel måste det fixas inom två timmar annars går det illa. Det behövs 9 l/m2 och dygn och man tar ca 70% från insamlat regnvatten, 20% dräneringsvatten, som klorrenas innan det går igen och 10% från en borra.


Plantan blir 12 - 15 m lång och leds ”framåt” längs gångarna. De har investerat i  belysning för att kunna sälja svenska tomater året runt och är igång att investera i ytterligare 4 ha växthus. Anläggningen producerar ca 30% av Sveriges tomater, men då 80% importeras, främst från Holland, så behövs det tre-fyra stora anläggningar till. Snittpriset är ca 10 kr/kg, företaget omsätter ca 95 milj kr, har 8 anställda och går bra.


Vid pennan

Bengt Landquist